CỬA NHÔM SOCO94 - CỬA MỞ LÙA 3 CÁNH

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỬA NHÔM SOCO94 - CỬA MỞ LÙA 3 CÁNH

Quy cách chi tiết
⋄ Cửa 3 cánh mở lùa.

Kích thước thông thường
⋄ Chiều rộng từ 400 -> 2200mm/ 1 cánh.
⋄ Chiều rộng từ 400 -> 2800mm/ 1 cánh.

Loại kính thường dùng
⋄ Kính cường lực dày: 6 - 8 - 10mm.
⋄ Kính dán/ ghép dày: 6,38 - 8,38 - 10,38mm.
⋄ Kính hộp dày: 6-12-6mm.