CỬA NHÔM SOCO65 - CỬA SỔ MỞ QUAY, LẬT 1 CÁNH

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỬA NHÔM SOCO65 - CỬA SỔ MỞ QUAY, LẬT 1 CÁNH

Quy cách chi tiết
⋄ Cửa sổ mở quay, quay lật 1 cánh.

Kích thước thông thường
⋄ Chiều rộng từ 400 -> 900mm/ 1 cánh.
⋄ Chiều cao từ 400 -> 2400mm/ 1 cánh.

Loại kính thường dùng
⋄ Kính cường lực dày: 6 - 8 - 10 - 12mm.
⋄ Kính dán/ ghép dày: 6.38 - 8.38 - 10.38mm.
⋄ Kính hộp dày: 5-6-5mm; 6-6-6mm; 6-9-6mm; 6-12-6mm.